^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Předškolička - "Jaro ťuká na vrátka"

2M5t

Byla středa 22.března., něco málo po půl deváté hodině ranní, venku na březen nezvyklých 12°C a malá děvčata i kluci z MŠ berou se svojí paní učitelkou Pavlínkou za kliku dveří základní školy. Že by se stala někde chyba? Nikoliv. To jen předškoláčkům začala již v pořadí pátá PŘEDŠKOLIČKA.
Po společném přivítání budoucích prvňáčků se školáky se všichni společně pustili do různých pro ně připravených úkolů. Zatímco školáci malovali pro své mladší kamarády ze školky písničku, předškoláčci si nazdobili své vlastní květináče, do kterých potom všichni společně zasadili semínka rajčátek a bazalky.
Po zasazení semínek na děti čekalo společné muzicírování, předškoláci povyprávěli školákům o tom, jak se s paní učitelkou pilně připravují na zápis do školy, který už se rychle blíží. A protože venku bylo krásné počasí, sluníčko nás všechny vylákalo na školní zahradu, kde jsme si společně zasportovali, zaskákali paňáka, pohráli s míčem a náš betonový chodník vyzdobili křídou originálními kresbami s jarní tématikou.
Bylo to krásně prožité dopoledne. Dětem z MŠ se ve škole líbilo a společně jsme si to užili. Na závěr si pak každý z předškoláčků odnesl svůj nazdobený květináč do třídy ve školce, dal jej na okno, aby semínka měla dost světla ze sluníčka, a společně s paní učitelkou se budou o své rostlinky starat a pozorovat, jak rostou.

1345678910

projekt "Měsíc knihy"

Dobré ráno kamarádi, knížky máme všichni rádi.
Kolik je v nich tajemství, kdo poslouchá, dobře ví,
že tam bydlí pohádky s nádhernými obrázky,
ale také básničky, říkadla a písničky.

Maminka mi každý večer, čte z mé krásné knížky,
zrovna se v ní prohánějí, dvě kouzelné myšky.
Jsou v ní draci, princezny, kouzla staré babizny,…
Než mi klesnou oči, všechno dobře skončí.

 

 

V měsíci březnu slavíme MĚSÍC KNIHY. S knihami se děti setkávají každý den, ale vědí, jak taková kniha vzniká? Jaké druhy knih máme? Jak se k nim správně chovat? Kde se dá kniha koupit či půjčit?...

Cílem našeho týdenního projektu, který byl spojen s návštěvou místní knihovny, bylo prohloubit u dětí pozitivní vztah ke knihám, připomenout si, že kniha je nejenom dobrým společníkem, ale že se díky ní můžeme podívat do světa fantazie, prožít mnohá dobrodružství, anebo se na chvíli můžeme stát pohádkovými hrdiny. Děti se dozvěděly, nejen jak taková kniha vzniká, ale také jak se ke knihám správně chovat, co se v nich ukrývá, kde je najdeme, kde si je můžeme vypůjčit a seznámily se s pojmy spisovatel a ilustrátor. Přinesly si své oblíbené knihy, které ostatním spolužákům představily, proměnily se na chvíli na spisovatele a vymýšlely pokračování příběhů. V připravených pracovních listech pracovaly s textem a vyhledávaly zadané informace týkající se hlavních hrdinů. Ve výtvarné výchově pak navrhovaly obálky svých knih.
Projekt děti zaujal, pracovaly s nadšením a snad se i podařilo pro pravidelné čtení získat některé nečtenáře.

komenský111612131415

Geometrie zábavně a hravě

„Hry nejsou všelék, ale ukazují laskavou a usměvavou tvář matematiky, ne tu strnulou a přísnou.“    J. Neulinger

images 1

 

Stejně jako matematika, také geometrie nás uvádí v úžas. Zjednodušeně můžeme říci, že geometrie je matematikou tvaru a prostoru. Nachází se všude kolem nás již od pradávna, povědomí o ní měli již zřejmě lidé v paleolitu.
Jak ji ale zábavně a srozumitelně podat dětem? S paní učitelkou Radkou Stoličkovou to jde! Inspirací nám byly nejen různé konstruktivní činnosti, vyzkoušeli jsme také naší novinku multifunkční kreativní 3D pero, se kterým jsme vyráběli prostorové modely, skládali jsme origami, společně jsme se zamysleli i nad zázračnými starověkými stavbami a při našich vycházkách jsme se stali nadšenými objeviteli symetrie v přírodě.

stáhnoutelektronické lego3D perostáhnout 12

 

Projekt KOČKY a film Úžasný Mauric

gif

Vysvědčení je tady a s ním i konec náročného pololetí. Děti vše zvládly bezvadně a zaslouží si velkou pochvalu. Jako odměnu za vynaložené úsilí v nabírání nových poznatků a dovedností jsme pro děti připravili návštěvu kaplického kina a promítnutí filmu ÚŽASNÝ MAURIC, kterého se spolu s žáky ZŠ zúčastnily i děti předškolního věku ze třídy Motýlků. Ty sice vysvědčení ještě nedostávají, ale velkou pochvalu si jistě zaslouží, protože za sebou mají opravdu velký kus práce. Pod vedením paní učitelky Pavlíny Jozefíkové se totiž pilně a intenzivně připravují na zápis do první třídy a procvičují vše, co je potřeba.

Hlavní hrdina filmu - MAURIC je kocour ulice. Všemi mastmi mazaný, pořádně prohnaný a jako každá správná kočka myslí především na sebe. Jednoho dne ovšem zničehonic zjistí, že začíná mít lidské myšlenky a dokonce že mluví. A není sám! Krysy z místního klanu jsou na tom stejně, začaly mluvit, být inteligentní a zajímat se o vzdělání.

A jelikož i my víme, že vzdělání je důležité, nezůstalo jen u shlédnutí filmu, ale tématu KOČKY jsme využili i následující den v běžném rozvrhu.
Při pracovních činnostech jsme kreslili kocoura Maurice a vyráběli kočičí masky. V matematice mladší žáci počítali s přechodem přes desítku a výsledky doplňovali do tajenky, která jim pak odkryla jména koček a kocourů. Starší děti si pro změnu s kočkou Mícou procvičili násobení a dělení. Také jsme se od paní učitelky dozvěděli, že v starověkém Egyptě byla kočka vnímána jako posvátné zvíře a že její zabití se trestalo smrtí. Prodiskutovali jsme některé mýty a pověry o kočkách – že černá kočka přináší smůlu, že kočky jsou falešné -  nebo jsme rozebrali jakou situaci vyjadřujeme pořekadlem „jako kočka a pes“.

Společně jsme besedovali nad tématem „KOČKOVÁNÍ“ a hledali jsme rozdíly mezi kočkováním a ubližováním. Postupně jsme došli k tomu, že „kočkování“ můžeme vnímat jako symbol čehokoliv pozitivního, co nám přináší radost a hlavně nikomu neublíží.

KOČKOVÁNÍ
Jiří Žáček

Kočkujte se ve dne v noci,
v každé roční době.
Kdo se brání kočkování,
je sám proti sobě.

Kdo si hraje, kdo se směje,
bude pořád zdravý.
Kočkujte se kluci, holky,
ať váš život baví.

Na návštěvě třídy Motýlků v MŠ jsme zjistili, že nezaháleli ani oni a při skupinové práci vytvořili velký obrázek Maurice, který nyní společně s obrázky dětí ze ZŠ zdobí nástěnku v místním obchodě Jednoty.
Při společné chvilce s předškoláčky jsme pak ještě procvičili své dovednosti v oblasti jazykové, hudební, pohybové, motorické, atd.
Téma "kočky" se nám tak pěkně prolnulo všemi předměty a my si nenásilnou formou učení odnášíme spoustu nových poznatků a postřehů. Cílem těchto "malých" projektů je totiž  nabídnout dětem velmi pestrou paletu výuky, aby si každý našel to své a to se opět podařilo.

mauric 1Mauric 2mauric 3mauric 4Mauric 5mauric 6mauric 7mauric 10hudebně pohybovákočkování v MŠmauric 13MŠMauric 14MŠčtemenástěnka JednotaRC modelyRC modely1

Copyright © 2018. Zš a Mš Bujanov. Všechna práva vyhrazena, bez výslovného souhlasu je zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit veškeré materiály.